summit NOVÁ RENESANCE

Staré pořádky přestávají platit a... NĚCO NOVÉHO SE NASOUVÁ...!

OBJEV JAK TOHO MŮŽEŠ VYUŽÍT PRO NAPLNĚNÍ VYŠŠÍHO SMYSLU SVÉHO ŽIVOTA I TY:

ZÍSKEJ ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKU ZDARMA

8 SVĚTOVÝCH OSOBNOSTÍ / 7 online INTERVIEW (mp3) / 6h+ INSPIRACE

přednášející na summitu

ZAŽIJ PROČ TYTO MYŠLENKY ŠÍŘÍ TAKÉ:

V posledních 10+ letech jsme čím dál častějšími svědky toho, jak staré pořádky přestávají platit a mnoho nového se nasouvá... Odkud to pramení? Proč? O čem to vypovídá a... kam jako jednotlivci a lidstvo směřujeme? 

Na tomto summitu můžeš objevit, že Ty i já jsme ve skutečnosti privilegovanou generací svědků úžasné METAPROMĚNY lidské společnosti, další probíhající proměny lidského druhu...  

A že, KDYŽ VÍŠ JAK NA TO, můžeš využít příležitostí, které tato doba INFORMOVANÝM lidem skýtá: 

 • Jak žít v souladu s POSLÁNÍM svého života?
 • Jak se otevřít vedení SRDCE?
 • Jak dosáhnout udržitelného stavu HARMONIE a ŠTĚSTÍ?
 • Jak využitít objevené inteligence našeho TĚLA?
 • Jak rozvíjet potenciál a schopnosti svého MOZKU?
 • Jak harmonicky rozvíjet svou OSOBNOST?
 • Jak dosáhnout zářícího ZDRAVÍ?

Ze záplavy strachuplných informací šířených každodenně v mediích totiž začínají čím dál častěji probleskávat zprávy, které jsou SKUTEČNÝMI NOVINKAMI!

Převratné objevy a vědecká potvrzení různých teorií se začínají objevovat čím dál častěji.

Jen si všimni.

Určitě si zaznamenal/a, že...

 • objevujeme možný život na jiných planetách
 • zjišťujeme, že geny zřejmě neovládají nás, ale naopak my je.
 • vědecky potvrzujeme, že les je společenství a stromy spolu mluví
 • ...a dosaď si mnoho dalšího převratného. 

Ze záplavy strachuplných informací šířených každodenně v mediích totiž začínají čím dál častěji probleskávat zprávy, které jsou SKUTEČNÝMI NOVINKAMI!

Převratné objevy a vědecká potvrzení různých teorií se začínají objevovat čím dál častěji.

Jen si všimni.

Určitě si zaznamenal/a, že...

 • objevujeme možný život na jiných planetách
 • zjišťujeme, že geny zřejmě neovládají nás, ale naopak my je.
 • vědecky potvrzujeme, že les je společenství a stromy spolu mluví
 • ...a dosaď si mnoho dalšího převratného. 

Začíná být čím dál zřetelnější, že v mnoha směrech dochází ve vědních oborech k rozkvětu a "probuzení se" do nových souvislostí.

Děje se opět to, co se dělo v renesanci (rinascenza - znovuzrození).

Začínáme si jako lidé a jako společnost uvědomovat, že věci nejsou úplně tak, jak jsme si až doposud mysleli.

Zjištujeme, mnohá naše základní přesvědčení, jsou chybná. Že my jednotlivci nejsme odděleni a bez vlivu na zbyek světa kolem nás, ale naopak s prostředím a vším živým i neživým okolo nás hluboce a neoddělitelně propojeni.

Že MY nejsme naše tělo, ale to je úžasné a inteligentní společenství buněk, které společně koexistuje a je nám plně k dispozici.

Že mozek je jakási řídící jednotka, ale zadání dostává ze srdce.

Že boj a konkurence není udržitelná cesta a nevede k lepšímu, nýbrž omezuje a že naopak spolupráce širších a komplexnějších celků přináší větší kapacitu, větší inteligenci, více zdrojů a dostatku.

Že my, jednotlivci, máme obrovský (téměř úplný) vliv na veškeré dění v nás i kolem nás. 

Že v nás Homo Sapiens vědomí dosáhlo sebe-uvědomění a my lidé se v této době proměňujeme do dalšího lidského druhu.    

Toto objevování a míra uvědomění si hlubších souvislostí nabírá ve v posledních letech na síle a tyto „pozitivní a konstruktivní tendence“ se začínají projevovat ve všech oblastech lidského počínání.

Jen si uvědom boom posledních let v těchto oblastech a porovnej to s dobou před 30ti lety:

 • Ekologické přístupy k bydlení a žití obecně
 • Ekologické přístupy k dopravě
 • Rozkvět zájmu o zdravou výživu
 • Zaměření na zdraví, cvičení a wellness
 • Alternativní přístupy k medicíně a léčitelství
 • Návrat ke starým moudrům, jen aktuálně zasazených do nového kontextu
 • Humanistické hnutí (ochrana práv lidí, ale i zvířat)
 • Zájem o duchovno a hledání hlubšího smyslu svého života
 • Sebepoznání, sebeláska, seberozvoj, rozvíjení sebevědomí, seberealizace
 • Objevování darů cvičení, jógy a meditace i celebritami a známými osobnosti...
 • Psychosomatika a duchovní příčíny nemocí
 • Napravování a prohlubování našich vztahů (partnerství, rodičovství...)
 • ...

Je to prostě tak.

Je holá SKUTEČNOST, že náše společnost si opět prochází stejně průlomovou a stejně zásadní proměnou základních přesvědčení, toho V CO SE VĚŘÍ, jako se stalo naposledy v 16.století, v době objevů Kopernika a Galilea.

Tehdy, před cca čtyřmisty lety lidé zpozorovali a začali pomalu přijímat skutečnost, že Země není středem Vesmíru, kolem kterého se vše točí, jak do té doby nepochybovali.

Díky tehdejším pozorovatelům, vědcům, postupně přestaly platit náboženská dogmata výkladu světa a lidé začali chápat realitu pravdivěji, věrněji.

Došlo tzv. k proměně paradigmatu. Toho v co se věří. Tehdy proměně geocentrického vnímání světa (pohled ze Země ven. Země je středem vesmísu a vše se kolem ní točí) na heliocentický (Pohled zvnějšku. Země je jen jedna z mnoha planet, točí se sama a je součástí nesmírného systému planet, hvězd,  a jiných objektů).

Těmito objevy začal končit temný středověk a začal se postupně rozvíjet obrovský rozkvět lidského ducha,  doba RENESANCE, díky které se my dva právě teď máme jako tehdejší feudálové a díky které lidstvo doslova DOSÁHLO HVĚZD!

Dnes se opět ti nejinformovanější lidé planety shodují na tom, že jsme svědky stejně přelomového období.

Prožíváme dobu kdy si začínáme uvědomovat a osahávat naše EGO a vymaňujeme se z nevědomého egocentrtického vnímání světa a posouváme se ... 

DO SVÉ PODSTATY

A právě o tom je tento summit NOVÁ RENESANCE!

Je to výběr skutečně inspirativních a průlomových přednášek a rozhovorů se světovými osobnostmi z oblastí

 • vizionářství
 • vědy
 • medicíny
 • managementu
 • a osobního vývoje

Všichni tito osvícenci zde prezentují a vysvětlují nedávné objevy a vysvětlují JEDNODUŠE v čem jsou přelomové a jaké poznání z toho plyne.

A co je ducha povznášející, všechny přednášky jsou vždy zasazené na hluboké spirituální pozadí!

Protože věda dnes začíná potvrzovat mnohá tisíciletá moudra. Ano, žijeme v době kdy věda začíná potvrzovat ty moudra, o kterých jsme až doposud polemizovali.

A ...VĚDA je dnes TO, ČEMU SE VĚŘÍ!

Proto mají vědecky podložené informace tak velkou a plošnou transformační sílu.

Přednášející na tomto summitu jsou tedy vyhledávané a respektované FORMÁLNÍ autority dneška a ve svých oborech patří k absolutní světové špičce. Řadí se mezi skutečné lídry dnešní doby.

Dnes se nám to zdá samozřejmé, tehdy se všaj za tyto úvahy posmívalo, dehonestovalo a upalovalo. 

Tento summit Ti tedy pomůže nazírat probíhající proměnu světa a společnosti z venku, z netušených perspektiv a porozumět samé podstatě změn, které kolem sebe vidíš a vnímáš.

Vidět věci jinak, než jak je doposud zvykem je prezentovat.

Zároveň zde získáš jednoduché a do života snadno uveditelné návody na to jak této fenomenální doby můžeš využít i TY a...

NAPLŇ PŘÍBĚH, KVŮLI KTERÉMU JSI ZDE!

PROŽIJ KVANTOVÝ SKOK V EVOLUCI SVÉ DUŠE

8 pronikavých duchů dnešní doby, více než 6 hodin hluboce inspirativních interview ve formě mp3 ke stažení, přepisy přednášek, desítky probíraných průlomových témat a vhledů, mnoho praktických rad, cvičení a doporučení, které Ti od základu promění dosavadní pohled na sebe, svůj život i na svět okolo.

Vše plně tlumočeno nebo dabováno do češtiny, aby to bylo DOSTUPNÉ I ČECHŮM S JAZYKOVOU BARIÉROU!

Všechno toto moudro ihned k dispozici. Okamžitě a doživotně, aby mohlo být připomínáno a vstřebáno postupně a v maximální míře.

Ať už jsi v duchovním a osobním rozvoji úplný začátečník nebo zkušený člověk, tento summit je i pro Tebe destilátem životadárné inspirace, energie a praxe vyhledávaných mistrů dnešní doby.

Nahlédni do převratného poznání současných průkopníků a skutečných lídrů dnešní doby ZJISTI KAM SMĚŘUJEME jako společnost a jaký potenciál a příležitosti to odkrývá pro Tebe osobně!

Co všechno se zde můžeš dozvědět a naučit:

PŘEHLED A VIZI

Jak číst mezi řádky a rozumět podstatě změn, které ve světě, ale i u nás probíhají.

POROZUMĚNÍ

Rozumět změnám v širším kontextu a vědět to, co doposud věděli jen zasvěcení.

PRAKTICKÉ NÁVODY

Jak toho konkrétně využít pro svůj osobní prospěch, který je však zároveń nejprospěšnější i pro Tvé blízké a okolí.

KLÍČOVÉ ODPOVĚDI

Dozvědět se co si dnes myslí současní osvícenci o tom KDO JSME.

EVOLUČNÍ SPIRITUALITA

K čemu nyní dochází na planetě? Co je evoluce vědomí a vědomá evoluce? Kdo jsme? Jaký je smysl osobního a duchovního rozvoje, proč bychom se měli rozvíjet? Co je k tomu zapotřebí?

NOVÝ POHLED

Jaké základní rysy má nově vznikající světonázor? Čím je charakteristický, v čem se liší od dosavadního a jak toho nového mohu začít využívat pro prospěch ve svém životě?

HLUBOKÉ UVĚDOMĚNÍ

Co je to inteligence lidského těla a co z toho pro nás vyplývá jako pro jednotlivce a pro lidstvo? Jak dochází k tomu, že nás stres zabíjí a jak se toho můžeme prakticky vyvarovat?

VYŠŠÍ SMYSL

Měla by naše práce, moje zaměstnání nebo podnikání mít nějaký vyšší smysl? Jaký? Jak manifestovat smysl své existence? Jako jendotlivec nebo společnost/firma

ŽITÍ V SOULADU

Jaké nové funkce srdce se podařilo objevit, prokázat a jak to mění dosavadní pohled na fungování našeho těla.

MOCNÁ MYSL

Jakými jednoduchými cviky si prokazatelně můžeme utvářet mozek, abychom se následně stali…třeba odolnějšími osobnostmi.

ZÁŘÍCÍ ZDRAVÍ

Jak nás vzrůstající tlaky a stres skutečně zabíjí a jak tomu předcházet? Jak je to s nutriční výživou našeho těla, která dieta je pro mě ta správná.

OSVÍCENÉ PODNIKÁNÍ

Nové, etické a obrovsky účinné praktiky v podnikání založené na poznatcích nového paradigma.

UKÁZKA PŘEDNÁŠKY – nekupuj zajíce v pytli!

Pusť si ukázku zahajujícího interview s Barbarou Marx Hubbard, světově známou a uznávanou futuristkou, úspěšnou spisovatelkou knižních bestsellerů a neúnavnou propagátorkou VĚDOMÉ EVOLUCE a získej představu, co Ti tento summit může přinést.

ZÍSKEJ ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKU ZDARMA

DOVOL SI NEPŘIJÍT O TYTO PŘÍLEŽITOSTI

DOZVĚDĚT SE PŘÍMO OD ZDROJE to, co se šíří světem jako lavina a co je výživné pro naplněný život každého z nás.

Využít osudové příležitosti a VYSTAVIT SE PRONIKAVÉMU SVĚTLU POZNÁNÍ a nechat se jím povznést.

Získat ŽIVOTADÁRNOU a ENERGIZUJÍCÍ inspiraci a spolehlivé informace tolik potřebné v dnešním vystresovaném světě.

Proměnit se do další, vyšší, harmoničtější a proto úspěšnější verze sebe sama.

PROGRAM SUMMITU

EVOLUCE VĚDOMÍ - JAKOU PROMĚNOU PROCHÁZÍME A KAM SMĚŘUJEME

Barbara Marx Hubbard

Vyhledávaná vizionářka, úspěšná spisovatelka. Deepak Chopra ji nazývá hlasem vědomé evoluce, Neale Donald Walsch o ní napsal knihu Matka Inovace a Buckminster Fuller o ní řekl "nepochybuji o tom, že Barbara Marx Hubbard, která pomohla představit společnosti futurismus, je nejlépe informovaným žijícím člověkem, pokud jde o vizionářství a předpovědi, které to přináší"

Stephen Dinan

zakladatel a CEO The Shift Network, člen vedení Institutu Intuitivních Věd, spolutvůrce Esalen Institutu pro vědu a výzkum, spisovatel, lektor.

V tomto tlumočeném zahajovacím interview se odhalují dechberoucí úhly pohledu na současné probíhající změny, kam to s námi jako s lidstvem, světem, ale i jednotlivci směřuje. Tento velice inspirativní rozhovor udává rámec všem následujícím příspěvkům a dotýká se těchto témat:

 • co vše se mění
 • jakým výzvám dnes čelí ŽENY, jejich ŽENSTVÍ a ŽENSKÉ PRINCIPY
 • v čem je nově jiná ROLE MUŽŮ, jak a kam se má rozvíjet MUŽSTVÍ a MUŽSKÉ PRINCIPY
 • jaké PŘÍLEŽITOSTI se nám každému v posledních letech odkrývají
 • co je to EVOLUCE VĚDOMÍ a VĚDOMÁ EVOLUCE
 • jak nalézt a rozvinout tu nejhlubší a nejintenzivnější MOTIVACI a INSPIRACI v životě

LIDSKÉ TĚLO JE SPOLEČENSTVÍ

Dr. Bruce Lipton, PhD.

Buněčný biolog zabývající se mnohaletým výzkumem buněčného jádra a kvantovou fyzikou. Známý pro aktivní a neutuchající sdílení svých poznatků, že naše geny a DNA jsou ovlivňovány a utvářeny našimi myšlenkami a tím, čemu věříme. Hostující lektor na Novozélandské Colleage of Chiropractic. Vyhledávaný a milovaný spisovatel (Biologie Víry), autor a lektor mnoha vzdělávacích programů.

Co znamená inteligence lidského těla? O čem vypovídá, jak ji máme vnímat a jak můžeme plně využít potenciál našeho těla? Získej nový úhel pohledu na své tělo a jeho SMYSL. V této úžasné přednášce odhaluje světoznámý evoluční biolog Bruce Lipton úchvatný a dechberoucí pohled na to posvátné a neuvěřitelně inteligentní a všehoschopnné dědictví, kterého jsme každý absolutním vládcem. Vysvětluje zároveň mechanismus jak a proč naše tělo strach zabíjí a dává praktické tipy jak se tomu vyvarovat. Tohle je naprosto úžasná přednáška, kterou si budeš pouštět mnohokrát! Dotýká se témat:

 • inteligence lidského těla
 • účinky strachu a stresu a jak jim předcházet
 • v čem se můžeme my lidé a naše společnost učit od našich těl

SRDCE NÁS SVOU INTELIGENCÍ SKUTEČNĚ VEDE

Dr. Deborah Rozman

Prezidentka a ředitelka společnosti Quantum Intech, Inc. mateřské společnosti HeartMath LLC. Zakladatelka první Dětské školy Celostního Vzdělání v Severní Kalifornii. Psycholožka.

Debora v této fantastické přednášce představuje a vysvětluje nově objevené a převratné funkce našeho srdce, které její společnost objevila a vědecky prokázala. Tento objev od základu změnil pohled moderní medicíny na fungování těla. Debora zde také sdílí praktické cvičení, jak během minuty dosáhnout harmonizace srdce a těla a nastavení harmonického stavu žití toho, co skrze nás má být realizováno.

 • jak se otevřít a vnímat inteligenci srdce
 • co je a jak se projevuje paměť srdce
 • srdce jako vstupní brána informací procesovancých mozkem v našem těle (inspirace)
 • srdce jako zadavatel, mozek jako vykonavatel
 • srdce jako příjmač a vysílač informací do svého okolí
 • jednoduchá a rychlá harmonizace spolupráce srdce a mozku pro okamžité odbourání stresu, naladění se a žití v souladu

MOZEK a STRAVA - UTVOŘ ZE SEBE ODOLNOU OSOBNOST

Dr. Joan Borysenko, Ph.D.

Vynikající průkopnice v integrativní medicíně a světově uznávaná odbornice v souvislostech mysli a těla. Její práce byla základem v mezinárodním zdravotnické revoluci, která uznává roli a význam duchovní dimenze života jako nedílné součásti zdraví a léčení. Získala doktorát z medicíny na Harvard Medical School jako psychoneuroimunoložka.

V této inspirativní přednášce objevíte jak můžeme pomocí jednoduchých praktik doslova tvarovat svůj mozek, záměrně tvořit chtěné propojení (synapse) a tedy si vědomě a jednoduše posilovat tento řídící orgán tak, abychom byli jako osobnosti odolnější, stabilnější a nesklouzávali tak, třeba díky svým biologickým předpokladům, do depresí a jiného negativního uvažování.

 • jak si měnit strukturu mozku a posilovat si svou odolnost proti stresu
 • mozek a výživa
 • jaká dieta je pro tebe konrétně ta optimální

ENNEAGRAM - MAGICKÝ NÁSTROJ OSOBNÍHO A DUCHOVNÍHO ROZVOJE

Dr. David Daniels, MD

profesor klinické psychiatrie a behaviorální vědy na Standford Medical School. Průkopník a spolutvůrce systému Enneagramu devíti osobností, spolu-zakladatel a prezident Mezinárodní Asociace Enneagramu. Spisovatel.

David v této úžasné přednášce představuje a komplexní a účinný systém osobního rozvoje a jde do hloubky každé z devíti archetypálních skupin, do kterých se každý z nás může zařadit, aby lépe porozuměl sám sobě. U každé pak vysvětuluje, na co je třeba si dávat pozor, jak je rozvíjet a na čem v životě stavět.

 • přehledná prezentae výhod a přínosů ENNEAGRAMu
 • důkladný rozbor každé z devíti archetypů OSOBNOSTI (snadno se tom zahlédneš svůj CHARAKTER)
 • doporučení a rady na ROZVOJ každé z nich
 • nejcenější a neslýchaná RADA, jakou ti kdo může v oblasti osobného a duchovního růstu dát

ODHALUJEME NOVÉ PARADIGMA

Rick Stack, M.S. Ed.

Byl studentem Setha a Jane Robertsové. Osobně zažil 100 sezení s Jane v Elmíře. Je prezidentem společnosti New Awarnes Network, Sethova knihkupectví a vydavatelem Sethovy audio kolekce. Poradcem světového festivali míru v Berlíně a prezidentem a producentem divadla Dinner v New Yorku.

Zajímá Tě jaký je rozdíl mezi dosluhujícím úhlem pohledu na smysl podnikání, jeho význam a principy, které byly považovány za správné až doposud a mezi tím, co nově vzniká a formuje se? Jak je špičkovými manažery úspěšných světových organizací nově nahlíženo na účel podnikání? Jestliže ano, pak tuto výživnou přednášku si budete pouštěn a připomínat ještě mnohokrát v životě.

 • které základní PŘESVĚDČENÍ - mění a jaké rysy má nové PARADIGMA
 • v čem se Darwin spletl
 • jak je to s KONKURENCÍ vs SPOLUPRÁCÍ
 • koncept praktického IDEALISTY a jeho dar
 • duchovní příčiny NEMOCÍ

CO JE PRAVÝ SMYSL PODNIKÁNÍ?

Tim Kelley

Vystudoval teoretickou matematiku na prestižní universitě MIT v USA. Důstojník ve výslužbě US námořnictva. Bývalý ředitel rozvoje v Oracle, spisovatel a kouč. Autor mezinárodně známé metodiky Pravý Smysl, která byla uvedena v oborových časopisech, novinách, ale i televizi po celém světě. Pracuje s nejvyššími vedoucími pracovníky společností jako je Hewlit Packard, Oracle, Lexmark, Nabisco, AOL, ale i s některými vysoce postavenými politiky.

Obrovsky inspirativní přednáška z oboru osvíceného podnikání. Tim zde popisuje jak manifestovat své poslání skrze práci, jak zjistit své poslání a jak na sebe přirozeně, nenásilně, efektivně a hospodárně upozornit ty, pro které jsme zde. Tim je vyhledávaným koučem mnoha světově známých a úspěšných osobností, které staví na jeho daru přesného a systematického zmapování této doposud intuitivní oblasti.

 • vize, mise, poslání firmy
 • vyšší smysl v podnikání
 • motivace zaměstnanců
 • finanční motivace vs motivace vyšším smyslem
 • co je to vyšší vedení

FAQ – Je tedy pro Tebe tento summit vhodný?

Z
pro ty, kdo chtějí získat smysluplnou a na pevných základech založenou inspiraci pro vizi svéh života

Z
pro ty, komu záleží na tom, aby jednou umírali s úsměvem na rtech s vědomím, že neminuli příležitost prožít svůj příběh a naplnit tak své poslání.

Z
pro ty, komu opravdu záleží na svých blízkých a na okolí a chce se jim stát inspirací a živoucím příkladem.

Z
pro ty, kdo chtějí ještě v tomto životě prožít celý příběh, kvůli kterému jsou ZDE

Z
pro lidi, které baví žít, rozvíjet se a v úžasu tvořit své sny.

Z
pro lidi, kteří vnímají volání své duše k naplnění jejich vyššího smyslu a objevování cesty, kterou přitom musí odžít.

Z
jednoduše pro lidi, kteří cítí potřebu naplnění a seberealizace.

Z
pro lidi mající potřebu vytváření souladu mezi našimi osobními nastaveními, touhami a výzvami naší doby.

Z
pro lidi, kterým záleží na své budoucnosti STEJNĚ jako na budoucnosti naší společné a budoucnosti této planety.

Rezonuješ li s některým z těchto popisů, pak neváhej a jdi do toho!

ZÍSKEJ ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKU ZDARMA

V čem je tento summit jedinečný

$
Odhaluje kořeny příčin probíhajících změn ve světě a pomáhá zahlédnout kam se jako jedinci, ale i společnost vyvíjíme.

$
Nabízí odpovědi na to co si dnes myslí současní osvícenci o tom “Kdo jsme” a pomáhá každému formulovat si odpověď na tuto otázku.

$
Objasňuje probíhající proměnu světonázoru a odhaluje nové obzory a potenciál, který přináší.

$
Odkrývá proč nás strach skutečně zabíjí a jak k tomu vlastně dochází. Dává praktické a jednoduché návody jak se toho můžeme vyvarovat.

$
Odhaluje netušené funkce srdce, které se podařilo vědecky prokázat a vysvětluje jak to boří dosavadní pohled na chápání fungování našeho těla a mysli.

$
Učí jednoduché, ale mocné cvičení jak se během minuty sladit se svým srdcem a dostat se tak “zpět na svou cestu”.

$
Učí jednoduché cviky, pomocí kterých si prokazatelně můžeme doslova tvarovat svůj mozek, abychom se díky tomu stali odolnějšími a výkonnějšími osobnostmi.

$
Pomáhá pochopit jak je to se správnou nutriční výživou našeho těla, a která dieta je pro nás ta správná.

$
Pomáhá pochopit správný a smysluplný výběr našeho zaměstnání či podnikání.

$
Manažerům představuje nové, etické a obrovsky účinné přístupy v managementu lidí a provozování firmy.

$
Dává celý seznam konkrétních změn a přístupů, zaváděný nejúpěšnějšími společnostmi dneška, zohledňujících poznatky ze odkrývajícího se “nového paradigma”.

Tohle je nebývalá příležitost PROBUDIT se do života a ŽÍT PŘÍBĚH, KVŮLI KTERÉMU JSI ZDE!

My v Evoluční Proměně se cítíme hluboce poctěni, že se tihle "mistři svého řemesla" rozhodli být našími partnery v tomto on-line summitu. Je to skutečně vzácná příležitost zažít přednášku vyhledávaných světových expertů a rozšířit tak globální komunitu stejně naladěných myslí a srdcí, kteří ve svých životech podstupují tuto důležitou práci na sobě.

Vzhledem k tomu, že jednotliví řečníci žijí každý v jiném kousku planety, je online summit prakticky jedinou možností jak je přivést na jedno místo a šířit jejich transformační učení.

Prostřednictvím tohoto mocného online formátu tedy nejen ušetříš čas a případné náklady na osobního setkání (plus cestovné, ubytování a stravování, které by stálo tisíce Kč), ale budeš moci těžit z „přímého přenosu“ jejich neuvěřitelného moudra z pohodlí svého domova a ve svém vlastním tempu!

Pokud to myslíš vážně se svým duchovním rozvojem a žitím života, kvůli kterému jsi zde, dlužíš si využít této příležitosti.

 Příslib zakladatele Evoluční Proměny

Jako zakladateli Evoluční Proměny v Čechách je pro mě nejdůležitější si být jistý, že na tomto summitu zažiješ ty nejlepší zážitky, na které budeš vždy jen s láskou vzpomínat. Sám považuji za správné, když jsou očekávání mě jako zákazníka, nejen naplněny, ale překonány.

Vstoupíme-li tedy do kontaktu, počítej prosím s tím, že s Tebou budeme konzultovat výsledky naší práce a zajímat se o Tvé nápady jak ji zlepšit, aby byla přístupná ještě více lidem. Mým dlouhodobým cílem s Evoluční Proměnou je totiž proměnit Česko, tohle srdce Evropy v ráj na Zemi. A rozumím tomu, že abychom toho dosáhli, nesmíme se v naší práci spokojit s ničím menším než dosahováním excelence v tom co děláme a jak to děláme.

Proto se na mě kdykoliv můžeš obrátit v případě jakékoliv potřeby na podpora@evolucnipromena.cz.  Jako důkaz, že výše zmíněné myslím vážně, Ti osobně ručím za následující garance:

Tvá 100% spokojenost je GARANTOVÁNA

VÝSLEDKY

Předkládáme jen to nejlepší, na co jsme v životě narazili a co jsme osobně prozkoumali a zažili

KVALITA

Informace, které šíříme jsou jen zdravé, konstruktivní a pochází pouze od nejuznávanějších a následovaných autorit, společensky hluboce respektovaných lidí

SPOKOJENOST

Naše summity pomáhají šířit hlubokou a autoritami podloženou inspiraci a proto mají tak obrovský celosvětový ohlas a příkladné hodnocení těmi, kdo je sledují.

VRÁCENÍ PENĚZ

Pokud tento summit nebudeš přímo milovat, nebo budeš cítit, že neodpovídá Tvým potřebám, dej nám prosím vědět do 30 dnů od jeho zakoupení a my Ti s radostí peníze vrátíme.

Odrazovala mě samozřejmě cena. Říkala jsem si, jestli to není podvod, či hloupost utrácet peníze za takovou věc, jestli si nemám třeba raději koupit nějaké knížky. Ale nakonec jsem nelitovala, přednášky jsou velice zajímavé a nasměrovaly mě tím správným směrem. Je v nich spoustu informací, odkazy na knihy, které si chci přečíst, praktická a jednoduchá cvičení.

Zaujalo mě zjištění, že duchovním rozvojem se zabývá již tolik lidí. Že to není jen záležitost "potrhlých ezoteriků":) ale vlastně že každý v dnešní době úspěšný člověk "jede na této vlně". Je to životně nezbytné se tím zabývat, aby člověk prožil tento život šťastně, naplněně, a ne ho jen přežil. Žádnému člověku nelze říct, žij takto a budeš spokojený, žádná univerzální rada není, ale tyto přednášky od úžasných vizionářských lidí dávají člověku informace k tomu, jak může být jejich život naplněn láskou a pozitivní energií. Toto poté přitahuje i materiální úspěch a spokojenost v každodenním "obyčejném životě".

Díky Lukáši za soubor těchto přednášek i Tvé komentáře. Také za vytvoření takto zajímavých stránek, které jistě pomůžou mnoho lidem na jejich cestě za světlem, jak říkáš:) Mě určitě velmi zaujaly, hodlám si je ještě několikrát poslechnout a informace a energie do nich vložené využít do posledního...

V životě často trpím tím, že mám obavu z toho co bude. Jsou chvíle kdy mi každodenní rutina nedává smysl. Děkuji vám Lukáši za tento summit, jsem z každé přednášky doslova nadšená. Je to lázeňský pobyt pro mou duši! Pouštím si to pořád dokola a poctivě procvičuji co jsem se tam naučila. Začínám život skutečně vidět úplně jinak. Syn mi řekl, že svítím jako sluníčko. Máte pravdu, my fakt žijeme v převratné době! Díky za to co děláte. Sdílím vás kde můžu.

profile-pic
Linda
profile-pic
Jarmila Sedloňová

ZÍSKEJ ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKU ZDARMA

Tento summit pořádá

log_evo_barvy_final_samo01-e1453225380985

ve spolupráci s:

shift_logo_white-hires-300x101